Monday, June 4, 2012

TOPLIST: Best Celebrity OOPS Moments!

Nip-slips, Lip-slips, see throughs, upskirts, we all love them! especially if it happens to our favorite celebrities, in this list we have rare cases and celebrities who are almost a daily activity of it, think of Paris Hilton and Lindsay Lohan, the 10 best OOPS moments for you  put in a list! Have fun watching Best Celebrity OOPS Moments!
Nip-slips, Lip-slips, see throughs, upskirts, We houden er allemaal van! al helemaal als het gebeurt bij onze favorieten celebrities, van zeldzame gevallen, tot celebrities die er bijna een dagelijkse bezigheid van maken, denk aan Paris Hilton en Lindsay Lohan, de beste 10 momenten zijn voor jou op een rij gezet! Have fun watching Best Celebrity OOPS Moments!10. Tara Reid, 
The famous walking tit of Tara Reid! The pictures of this have findto find their way on the Internet for years , a classic in the genre, but .. Tara? You really didn't know?
Tara Reid, de fameuze loslopende tiet van Tara Reid! De foto's van dit moment weten al jaren hun weg te vinden op het internet, een Klassieker in het Genre, maar.. Tara? You really didn't know?


9. Janet Jackson, 
Super Bowl 2004, it's break, hundreds of millions of people worldwide are watching a live performance by Janet Jackson and Justin Timberlake, and then.. a BOOB! on purpose  or OOPS? Decide for yourself!
Janet Jackson, Super Bowl 2004, het is Pauze honderden miljoen mensen wereldwijd bekijken live een optreden van Janet Jackson en Justin Timberlake, en dan trekt Justin opeens Janet's kleren kapot, Express of OOPS? Beslis voor jezelf!


8. Paris Hilton,
 A well known view of the Queen of OOPS Paris Hilton, is it really so difficult to step neatly out of a car?
Paris Hilton, een bekend aanzicht van de Koningin van de OOPS Paris Hilton, is het nou echt zo moeilijk netjes uit een auto te stappen?


7. Miley Cyrus,
Has learned from our number 8, This teen star decided to  also show  her beaver! full series of photos HERE.
Miley Cyrus, heeft geleerd van onze nummer 8, als niets zeggend tiener sterretje moet ze natuurlijk ook even haar bever laten zien! volledige foto serie HIER.


6. Adrienne Bailon,
Has no idea how she should dress. On the red carpet  her dress flies a bit back and forth, and what do we see?
Adrienne Bailon, heeft geen idee hoe ze zich moet kleden. Op de rode loper vliegt haar jurkje een beetje heen en weer, en wat zien we dan?


5. Emma Watson, 
Harry Potter star virgin, is always so good, sweet and childish, but a classic upskirt made ​​an end to that! That's why  Emma Watson's hairy beaver ended high in the list!
Emma Watson, het maagdelijke Harry Potter sterretje, is altijd zo braaf, lief en kinderlijk, maar een klassieke upskirt maakte daar een einde aan! Daarom beland deze harige bever van Emma Watson hoog in de lijst!4. Britney Spears, 
What is it with those ladies? Normally stepping  out of the car is not done, bonus points for the bald pussy of Britney Spears!
Britney Spears, wat is het toch met die dames? Normaal uit een auto stappen zit er niet bij, bonus punten voor de kale poes van Britney Spears!3.Lilly Allen, 
Scores bonus points with her ​​erect nipples, girl! Buy a bra!
 Lilly Allen, scoort bonus punten met haar stijve tepel, meisje! Koop een Beha!2 Lindsay Lohan, 
Loves to swim, swimming in a bikini, OOPS swimming in a bikini without top!
.Lindsay Lohan, houdt van zwemmen, zwemmen in een bikini, zwemmen in een bikini zonder topje!1.Paris Hilton, 
Queen of the Nipslip and Upskirt! PARIS HILTON! There is no partygoes by without  Paris Hilton has  something of her own to show!
 Paris Hilton, de Koningin van de Nipslip en Upskirt! PARIS HILTON! Er gaat geen feestje voorbij zonder dat Paris Hilton iets van haar zelf laat zien!

1 comment: